Individualized Training in Acquiring New Skills and Raising Employment Competences -- INSIGHT
hu is lt fr pt bg uk

Priemonės konsultantams

 

Norėdami atsisiųsti vadovą, spragtelėkite paveikslėlį


Handbook fro Trainers

 

Norėdami prisijungti prie interaktyvių praktinių užduočių, spragtelėkite paveikslėlį.

 

 

 

 

 
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.