Individualized Training in Acquiring New Skills and Raising Employment Competences -- INSIGHT
hu is lt fr pt bg uk

Partnerių susitikimai

Pirmas partnerių susitikimas:

2011 m. lapkričio 21-22 d. Sofijoje, Bulgarijoje


Antras partnerių susitikimas:

2012 m. balandžio 2-3 d. Vilniuje, Lietuvoje

Trečias partnerių susitikimas:
2012 m. spalio 11-12 d. Kuimbroje, Portugalijoje

Ketvirtas partnerių susitikimas:
2013 m. kovo 27-28 d. Paryžiuje, Prancūzijoje
Fifth meeting Penktas projekto susitikimas:
2013 m. rugsėjo mėn. Londone, Jungtinėje Karalystėje
 
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.