Individualized Training in Acquiring New Skills and Raising Employment Competences -- INSIGHT
hu is lt fr pt bg uk

Sklaidos medžiaga

 

  • Akademinės publikacijos
  • Projekto lankstinukas
  • Projekto brošiūra
  • Projekto plakatas
  • Kvietimai į baigiamąją konferenciją Londone, Jungtinėje Karalystėje
 
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.