Individualized Training in Acquiring New Skills and Raising Employment Competences -- INSIGHT
hu is lt fr pt bg uk

Planuojami rezultatai

 

Vykdant projektą bus parengtas INSIGHT priemonių rinkinys. Jo sudėtis:

  • Vadovėlis bedarbiams;
  • Vadovas bedarbių konsultantams;
  • Interaktyvi interneto svetainė;
  • Interaktyvios praktinės užduotys;
  • Savęs pažinimo interaktyvios priemonės;
  • Forumas;
  • DVD su elektronine vadovėlio ir vadovo versijomis;
  • Reklaminė medžiaga.
 
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.