Individualized Training in Acquiring New Skills and Raising Employment Competences -- INSIGHT
hu is lt fr pt bg uk

Kokia projekto eiga?

 

Vykdant projektą kiekvienoje projekto partnerio šalyje bus organizuojama:

  • Fokus grupių interviu su potencialiais naudos gavėjais ir suinteresuotomis šalimis iš socialinio darbo, administravimo ir verslo paslaugų sektorių;
  • 10-ies svarbiausių įgūdžių tyrimas socialinio darbo, administravimo ir verslo paslaugų sektoriuose;
  • INSIGHT priemonių rinkinio kūrimas, įskaitant vadovėlį bedarbiams ir vadovą bedarbių konsultantams;
  • Bandomieji kursai naujoms INSIGHT priemonėms testuoti - vadovėlio bedarbiams ir vadovo bedarbių konsultantams;
  • Mokymo kursų dalyvių ir suinteresuotų šalių vertinimas – mokymo kursų pabaigoje;
  • Pažymėjimų sėkmingai baigusiems mokymo kursus ir išlaikiusiems testą išdavimas;
  • Įvertinimo kampanija.

 

 
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.