Individualized Training in Acquiring New Skills and Raising Employment Competences -- INSIGHT
hu is lt fr pt bg uk

Tikslinės grupės ir naudos gavėjai

 

Tikslinės grupės ir naudos gavėjai
Projekto tikslinės grupės:

  • Ieškantys darbo žmonės iki 25 metų;
  • Ieškantys darbo žmonės, vyresni nei 45 metų;
  • Migrantai ir jų vaikai;
  • Žmonės, susiduriantys su įvairiomis socialinėmis ir ekonominėmis problemomis;
  • Socialiniai darbuotojai įdarbinimo agentūrose;
  • Bedarbių konsultantai.
 
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.