Individualized Training in Acquiring New Skills and Raising Employment Competences -- INSIGHT
hu is lt fr pt bg uk

 

Projekto biuleteniai


First meeting Projekto biuletenis Nr. 1:
2011 m. lapkričio 21-22 d. Sofijoje, Bulgarijoje
Second meeting Projekto biuletenis Nr. 2:
2012 m. balandžio 2-3 d. Vilniuje, Lietuvoje
Third meeting Projekto biuletenis Nr. 3:
2012 m. spalio 11-12 d. Kuimbroje, Portugalijoje
Fourth meeting Projekto biuletenis Nr. 4:
2013 m. kovo mėn. Paryžiuje, Prancūzijoje
Fifth meeting Projekto biuletenis Nr. 5:
2013 m. rugsėjo mėn. Londone, Jungtinėje Karalystėje
 
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.