Individualized Training in Acquiring New Skills and Raising Employment Competences -- INSIGHT
hu is lt fr pt bg uk

Projekto objektas

 

Projekto idėja, viena vertus, yra ta, kad kompetencijos būtų matomos asmeniui ir jį motyvuotų dalyvauti mokymuose, palengvintų prieigą prie visą gyvenimą trunkančio mokymosi. Kita vertus – įmonės turi matyti kompetencijas, kad galėtų parinkti tinkamesnes švietimo ir mokymosi galimybes žemos kvalifikacijos darbuotojams, ir identifikuoti informacijos apie žmogiškąjį kapitalą tvarkymo bei kompetencijų pripažinimo būdus.

Pagrindinis projekto tikslas – teikti integruotą paramą labiausiai pažeidžiamoms bedarbių grupėms globalios ekonominės krizės sąlygomis kuriant inovatyvius integruotus mokymosi įrankius ir medžiagą, siekiant padidinti motyvaciją ir savimonę, skatinti įgyti naujų įgūdžių, reikalingų šiandienos darbo rinkoje, pagerinti darbo kompetencijas ir taip skatinti sėkmingai integruotis į dirbančiųjų gretas.

Konkretus projekto tikslas – perkelti, atnaujinti ir toliau plėtoti sėkmingai įgyvendinto projekto „Interaktyvus asmeninis mokymasis ir įdarbinimo kompetencijų tobulinimas – JobTool" rezultatus – novatorišką mokymo programą ir medžiagą, sukurtą kaip integruotą priemonę jaunų ir vyresnio amžiaus bedarbių darbo paieškos gebėjimams gerinti.

INSIGHT programa bus skirta labiausiai pažeidžiamiems bedarbiams – jauniems ir vyresnio amžiaus bedarbiams, migrantams ir jų vaikams, žmonėms, susidūrusiems su socialiniais ir ekonominiais sunkumais, ir jų konsultantams.
Mokymo priemonė padeda perkelti naujausias mokslo žinias į praktiką taikant tokius mokymo metodus, kurie sujungia konsultavimo, mokymo ir darbo paieškos procesus į vieną visumą.

 
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.