Individualized Training in Acquiring New Skills and Raising Employment Competences -- INSIGHT
hu is lt fr pt bg uk

Sveiki apsilankę projekto INSIGHT interneto svetainėje!


Projektas „Individualizuoti mokymai naujiems įgūdžiams įgyti ir įsidarbinimo kompetencijoms tobulinti“ yra vykdomas pagal Mokymosi visą gyvenimą programą ir finansuojamas Europos Sąjungos.

Pagrindinis projekto tikslas – teikti integruotą paramą labiausiai pažeidžiamoms bedarbių grupėms ekonominės krizės sąlygomis. Projektas sukurs pažangią mokymosi priemonę, kuri padės bedarbiams ugdyti motyvaciją ir savimonę, skatins įgyti naujų įgūdžių, reikalingų šiandienos darbo rinkoje, pagerins darbo kompetencijas ir padės sėkmingai integruotis į dirbančiųjų gretas.

Projekto konsorciumą sudaro septyni projekto partneriai iš septynių Europos šalių – Jungtinės Karalystės, Bulgarijos, Islandijos, Prancūzijos, Lietuvos, Vengrijos ir Portugalijos. Partnerystė jungia tarptautinius universitetus, mokslinių tyrimų centrus, mokymo ir konsultavimo organizacijas.

 
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.