Individualized Training in Acquiring New Skills and Raising Employment Competences -- INSIGHT
hu is lt fr pt bg uk

A projekt célkitűzése

 

A projekt terve egyfelol a munkavállalói kompetenciák kihangsúlyozása a magánszemélyek számára, ami motivációs tényezoként szolgálhat számukra az oktatási fejlodésükben és elosegíti az élethosszig tartó tanulás elérését. Másfelol a kompetenciák kihangsúlyozása a vállalkozások felé, ezáltal oktatási és képzési lehetoségeiket sokkal inkább az alacsony képzettséggel rendelkezo munkavállalóik számára megfelelo módon tudják kialakítani és módot adva az emberi eroforrás kapacitásokról rendelkezésre álló információk rendszerezésére, és a kompetenciáik megerosítésére.

A projekt fo célja a globális gazdasági válság következtében a leghátrányosabb helyzetbe került munkanélküli csoportokra szabott integrált segítség nyújtása, innovatív, egységes képzési eszközök és tananyagok fejlesztésén keresztül. A képzési anyag segítségével növelhetjük a motivációt, önismeretet és bátoríthatjuk a munkanélkülieket, hogy a munkaero piac által megkövetelt képességekre tegyenek szert, fejlesszék munkakeresési készségeiket, azaz elosegítsük a munkakeresok hatékony elhelyezkedését a munkaero piacon.

 

A projekt konkrét célja, hogy átvegye, feljavítsa és tovább fejlessze a korábban már sikeresen megvalósított „Interaktív személyi tréning és a munkavállalók kompetenciáinak továbbfejlesztése – Jobtool” elnevezésu projekt eredményeit, amely során egy innovatív oktató programot és anyagot fejlesztettek ki átfogó megoldásként a fiatal és idosebb munkanélküliek elhelyezkedési képességeinek fejlesztése érdekében.

Az INSIGHT program kifejezetten a hátrányos helyzetu munkanélküliekre irányul, az idosebb és a fiatalabb munkanélküliekre, a bevándorlókra és gyermekeikre, a társadalmilag és gazdaságilag is hátrányos helyzetben élokre, és tanácsadóikra.
Ebbol kiindulva ez az anyag a legújabb kutatások eredményeit igyekszik átültetni a gyakorlatba azáltal, hogy a tanfolyam módszertanát kombinálja a tanácsadói folyamattal, a képzéssel és munkakereséssel egy egyszeru, átfogó megközelítésben.

 
A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul meg. Ez a közlemény a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.