Individualized Training in Acquiring New Skills and Raising Employment Competences -- INSIGHT
hu is lt fr pt bg uk

Инструменти за търсещите работа

 

Кликнете върху изображението по-долу, за да свалите Наръчника


 

 

Кликнете върху изображението по-долу за достъп до практическите упражнения

 

 

 

 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.