Individualized Training in Acquiring New Skills and Raising Employment Competences -- INSIGHT
hu is lt fr pt bg uk

Рекламни материали

 

 

  • Съобщения за пресата
  • Научни публикации
  • Листовка за проекта
  • Брошура за проекта
  • Плакат за проекта
  • Покана за участие във Валоризационна конференция в гр. София, България
 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.