Individualized Training in Acquiring New Skills and Raising Employment Competences -- INSIGHT
hu is lt fr pt bg uk

Срещи на партньорите

 

 

Първа среща на партньорите в България

Втора среща на партньорите в Литва
Срещата ще се проведе на 2-ри и 3-ти април 2012 г.

Трета среща на партньорите в България

Четвърта среща на партньорите във Франция

Валоризационна конференция в България

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.