Individualized Training in Acquiring New Skills and Raising Employment Competences -- INSIGHT
hu is lt fr pt bg uk

Очаквани резултати

 


В рамките на проекта ще бъде разработен пакет от иновативни продукти – INSIGHT. Той ще включва:

 

  • Наръчник за безработни;
  • Ръководство за обучители на безработни
  • Интерактивен уебсайт
  • Интерактивни практически упражнения
  • Интерактивни инструменти за самооценка
  • Форум
  • DVD с електронни версии на Наръчника и Ръководството
  • Рекламни материали

 

 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.